ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η συμμετοχή μας στην ανακύκλωση χαρτιού έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οικονομικά οφέλη για τους συνεργάτες μας. Συγκεκριμένα, εμείς δραστηριοποιούμαστε στο στάδιο περισυλλογής και διαλογής χαρτιού προς πολτοποίηση.

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούμε φορτηγά οχήματα, τα οποία διαθέτουν ειδικό γερανό, αποσκοπώντας στην πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη ευελιξία εξυπηρέτηση των πελατών μας. Επίσης τοποθετούμε και βιομηχανικούς κάδους. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με διαδικασίες οικολογικές, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον και ο άνθρωπος.

Ως αποτέλεσμα ανακυκλώνουμε 900 τόνους χαρτιού τον χρόνο, σώζοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερα από 15.000 δέντρα ετησίως! Τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά για όλους μας: διάσωση των δασών, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος!